Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat

ENT està format per un equip multidisciplinar de professionals agrupats amb la voluntat de treballar per aconseguir una societat més justa i respectuosa amb el medi ambient. Volem aportar noves idees que ens permetin assolir una societat ambiental, social i econòmicament més sostenible, convertir-les en realitat i comunicar a la societat els objectius obtinguts. Aquí trobaràs el perfil professional de cadascún dels membres d’ENT, així com dels nostres fellows si cliques aquí.

 • Ignasi Puig Ventosa
  Doctor en Ciències Ambientals
  Cap de projectes

  Coordina les àrees d’Economia i Medi Ambient i de Residus. Les seves especialitats són la gestió preventiva de residus municipals i les polítiques econòmiques ambientals aplicades a àmbits com els residus, el canvi climàtic, la gestió de l’energia o la conservació del patrimoni natural.

  RG
 • Juanjo Iraegui Navarro
  Consultor energètic
  Coordinador de projectes

  Coordina l’àrea d’Energia i Canvi Climàtic. Posa especial èmfasi en la visió estratègica per posicionar-se en nous camps que contribueixin a la millora de la sostenibilitat energètica. La innovació és un aspecte rellevant que es persegueix en la concepció de la major part dels projectes.

 • Miquel Ortega Cerdà
  Doctor en Ciències Ambientals
  Coordinador de projectes

  Coordinador de les àrees d’Ecologia Política i de Medi Marí. Els seus principals àmbits d’interès actuals són la pesca, i l’ecologia política amb especial èmfasis en un enfocament des de la justícia ambiental.

  RG
 • Maria Calaf Forn
  Ambientòloga
  Consultora ambiental

  Especialitzada en Gestió i Prevenció de Residus, Economia i Medi Ambient, Economia dels Residus i Energia. Experta en disseny i implementació de sistemes de pagament per generació, estudis de viabilitat per a la introducció de bolquers reutilitzables, plans de prevenció de residus o plans d’acció per a l’energia sostenible.

 • Jaume Freire González
  Doctor en Economia Aplicada
  Investigador

  Les seves principals àrees d’expertesa són l’economia de l’energia i del canvi climàtic, l’economia de l’aigua i la fiscalitat ambiental. És expert en l’ús de mètodes de modelització econòmica aplicada com l’econometria, l’anàlisi input-output o la modelització d’equilibri general computable per l’avaluació de polítiques econòmiques i ambientals.

  RG

   

 • Luís Campos Rodrigues
  Doctor en Ciències Ambientals
  Consultor ambiental

  Especialitzat en l’àrea d’Economia i Medi Ambient, amb un interès particular en l’anàlisi dels efectes socioeconòmics i estratègies d’adaptació associats a l’impacte del canvi climàtic, acidificació oceànica i altres pressions ambientals.

  RG
 • Veronica Martinez Sanchez
  Doctora en Enginyeria de Gestió de Residus
  Investigadora

  Especialitzada en gestió de residus i “decision support tools” com l’anàlisi del cicle de vida i l’anàlisi de costos. Els seus principals interessos són la prevenció de residus i l’economia circular. El projecte en el que participa, DECISIVE, té per objectiu la valorització dels residus orgànics de zones urbanes de forma descentralitzada.

  RG
 • Lydia Chaparro Elias
  Biòloga
  Consultora ambiental

  Biòloga especialitzada en Ecologia marina, experta en Gestió i Política Pesquera. Els seus principals àmbits d’interès actuals són la pesca, la conservació de la biodiversitat, la cogestió, la participació de les parts interessades, el consum responsable, així com l’ecologia política amb especial èmfasis en un enfocament des de la justícia ambiental.

 • Sergio Sastre Sanz
  Ambientòleg
  Consultor ambiental

  Especialista en fluxos de materials a escala regional, avaluació integrada i valoració de serveis ambientals. Interessat en la dimensió econòmica i distributiva de diferents pressions ambientals així com en l’avaluació de serveis ambientals culturals, estètics i recreatius dels sistemes costaners.

  RG
 • Rosaria Chifari
  Doctora en Ciències i Tecnologies Ambientals
  Investigadora

  Investigadora especialitzada en gestió de residus i energia. Les seves principals àrees d’interès són el metabolisme dels residus, així com les energies renovables, amb especial èmfasi en la bioenergia. Participa en el projecte DECISIVE, que té com a objectiu la valoració dels residus orgànics de zones urbanes de forma descentralitzada.

 • Mar Santacana Sitjà
  Politòloga
  Administrativa

  S’encarrega de l’àrea administrativa. També realitza tasques de secretariat i de suport a la resta de l’equip, com la preparació de documentació, presentació d’ofertes, manteniment de la biblioteca d’ENT, així com també gestiona les subscripcions a la revista Ecología Política. També és responsable de qualitat i medi ambient ISO 9001 i ISO 14001.

 • Raimon Ràfols Florenciano
  Politòleg i geògraf
  Comunicació

  Gestiona l’àrea de comunicació. Expert en comunicació i disseny, s’encarrega de donar suport en aquestes tasques a tot l’equip, posar a punt a nivell d’imatge i difondre totes les activitats i materials d’ENT. Gestiona l’EnviamENT, la web i les xarxes socials del projecte. També ha participat en diversos plans i projectes de prevenció de residus i d’educació ambiental.

 • María Prieto Castillo
  Oceanògrafa
  Investigadora

  Oceanògrafa interdisciplinar especialitzada en gestió sostenible de recursos pesquers. Les seves principals àrees d’interès són la cogestió de recursos marins, així com la divulgació científica i l’educació ambiental amb un especial enfocament en la conservació de la biodiversitat i adaptació al canvi climàtic. Responsable de la coordinació editorial de la Revista Ecologia Política.

 • Marc Iriani Bordas
  Ambientòleg
  Consultor ambiental

  Ambientòleg especialitzat en gestió de residus municipals, especialment taxes d’escombraries. També ha treballat en ecologia política i gestió energètica.

 • Meritxell Bernal Montolio
  Doctora en Ciències Ambientals
  Consultora ambiental

  Biòloga i doctorada en ecologia vegetal. En els últims anys s’ha especialitzat en la gestió i prevenció de residus. El principal àmbit d’actuació són estudis d’implantació de sistemes PaP, PxG i plans de prevenció de residus. Les principals àrees d’interès són la fiscalitat ambiental justa i l’economia circular.

 • Antoni Llabrés Payeras
  Ambientòleg
  Consultor ambiental

  Ambientòleg amb experiència interdisciplinària dintre de l’administració pública. Les àrees principals d’interès són la fiscalitat ambiental, la gestió de residus i l’avaluació de serveis ecosistèmics.

 • Míriam Galindo Fernández
  Ambientòloga
  Consultora ambiental

  Ambientòloga amb experiència en diferents àmbits de la consultoria, s’ha especialitzat en els darrers anys en la gestió de residus. Les seves principals àrees d’interès són la gestió i la prevenció de residus.

 • Yesmina Mascarell Rocher
  Ambientòloga
  Investigadora

  Ambientòloga dedicada a la gestió integrada costera amb experiència en ONGs i en projectes de cooperació internacional en l’ambit marí. Investigadora doctoral en pesca artesanal i ecofeminisme. Actualment participa al projecte per MedReAct sobre la conservació dels ecosistemes marins a la Mediterrània.

 • Pablo Pellicer García
  Ambientòleg
  Consultor ambiental

  Ambientòleg especialitzat en agroecologia, i amb experiència en eduació i gestió ambientals. Actualment participa a l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus i a la revista Ecología Política.

 • Miquela Grimalt Vigo
  Advocada especialitzada en dret ambiental
  Consultora vinculada

  Assessora legal en el disseny i el desenvolupament de projectes, públics i privats, de protecció del medi ambient, l’elaboració de normativa i el compliment de les obligacions ambientals. Compta amb una llarga experiència a l’administració pública en gestió de residus i de recursos hídrics, així com en producció i consum sostenibles i governança.

 • Maria Mestre Montserrat
  Ambientòloga
  En excedència

  Especialitzada en la Gestió i Prevenció de Residus, Economia i Medi Ambient i Ecologia Política. Col·labora en l’elaboració de continguts per a materials de comunicació. És una de les coordinadores de la revista Ecología Política.

 • Irmak Ertör
  Doctora en Ciències Ambientals
  ENT fellow

  Assistant professor a l’Ataturk Institute a la Universitat de Bogazici, especialista en ecologia política i economia ecològica de pesca i aqüicultura. Formà part del projecte europeu ENTITLE (Marie Curie) treballant a ENT, on va començar el seu projecte d’investigacio doctoral sobre ecologia política d’aqüicultura a Europa. Des de 2013 fins 2016 fou la responsable del secretariat de la revista Ecología Política.

  RG
 • Santiago Gorostiza
  Doctor en Història i ambientòleg
  ENT fellow

  Investigador postdoctoral al Centre d’Histoire de Sciences Po (Paris), especialista en història ambiental de la guerra civil espanyola i el franquisme. Realitzà una estada a ENT durant la seva recerca de doctorat, en el marc del projecte europeu Marie Curie ENTITLE. Forma part del consell de redacció de la revista Ecologia Política i ha editat diversos números de la revista.

  RG
 • Marien González Hidalgo
  Doctora en Ciències i Tecnologies Ambientals
  ENT fellow

  Ambientòloga i investigadora especialitzada en estudis d’ecologia política amb perspectiva feminista i psico-social en contextos de conflictes ambientals. El 2018 va treballar en la coordinació editorial de la revista Ecologia Política. Actualment és investigadora post-doctoral al Departament de Desenvolupament Urbà i Rural a la Swedish University of Agricultural Sciences, on continua la seva investigació des de l’ecologia política feminista de conflictes forestals.

  RG
 • Gabriel Weber
  Doctor en Gestió ambiental i Comptabilitat
  ENT fellow

  És professor associat de Relacions Internacionals i Sostenibilitat a ESSCA, Bordeaux. Fou investigador postdoctoral Marie Curie a ENT, on realitzà una estada fent recerca en l’àmbit de l’ecologia política. Té un doctorat sobre Gestió ambiental i Comptabilitat, obtingut a TU Dresden (Alemanya). La seva recerca se centra en: mitigació i adaptació al canvi climàtic, instruments de política ambiental i gestió de residus, dins dels àmbits de l’economia ecològica i l’ecologia política.

  RG
 • Marc Zea Pallarés
  Estudiant
  Internship

  Marc Zea és estudiant de Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona, amb la menció d’especialitat en Gestió del Medi Natural. Especial interès en la gestió, conservació i millora dels ecosistemes i la seva fauna. Treballant en la creació d’un canal d’informació sobre les problemàtiques ambientals a la Mediterrània espanyola.

 • Igor Živković
  Estudiant
  Internship

  Estudiant de màster en Ecologia política, decreixement i justícia ambiental a Barcelona. Els seus interessos estan relacionats amb el desenvolupament i el canvi climàtic. Està treballant en el projecte sobre contaminació de l’aire i descreixement a Barcelona.