Consultora ambiental

Mar Riera Spiegelhalder

Economista

Economista i investigadora en l’àmbit del desenvolupament local i les polítiques públiques. Amb experiència en la preparació de propostes i gestió de projectes d’àmbit europeu. Vinculada al projecte SCORE per donar suport a l’avaluació socioeconòmica d’estratègies d’adaptació al canvi climàtic i a l’elaboració de recomanacions polítiques per a les zones costaneres analitzades.

mriera@ent.cat