En aquesta secció trobareu les principals publicacions d’àmbit català, estatal o internacional realitzades pels membres d’ENT. Sempre que és possible, es prioritza la publicació a revistes d’accés obert, o si més no es tractarà d’assolir que l’article sigui ofert en format de lliure accés, per tant en moltes ocasions podreu llegir el contingut complert. Si no és així, si us plau feu-nos arribar un correu electrònic a info@ent.cat sol·licitant més informació.


DARRERES PUBLICACIONS
Energy taxation policies can counteract the rebound effect: Analysis within a general equilibrium framework
| | Jaume Freire González
2019

L’efecte rebot reflecteix la diferència entre l’estalvi energètic previst de l’eficiència energètica i l’estalvi real, tenint en compte que el primer és superior al segon. En…

Fiscalitat ambiental a Catalunya
| Ignasi Puig Ventosa
2019

El sistema econòmic provoca sovint efectes negatius sobre la natura que es denominen costos externs o externalitats negatives. Els agents econòmics prenen decisions que afecten a tercers…

The Concept of Generalised Extended Producer Responsibility (GEPR)
| | Ignasi Puig Ventosa
2019

La noció de responsabilitat ampliada del productor (RAP) ha estat part de la política de residus durant molt de temps, particularment dins dels països de l’OCDE. Segons…

‘Mind the gap’: un modelo para el seguimiento de los objetivos europeos de reciclaje aplicado a las Comunidades Autónomas españolas
| Ignasi Puig Ventosa| Sergio Sastre Sanz
2019

Els objectius de preparació per a la reutilització i reciclatge han resultat un estímul positiu per a la gestió de residus municipals a la Unió Europea (UE). Aquests objectius,…

Identificació dels usuaris en la recollida de residus municipals en contextos d’alta densitat
| Ignasi Puig Ventosa| Maria Calaf Forn
2019

La gestió de residus municipals s’enfronta objectius ambiciosos de prevenció i separació en origen, derivats de la legislació emergent.
Nombroses experiències demostren que els…

La dimensión fiscal del vehículo eléctrico en España
| | Recerca| Ignasi Puig Ventosa| Sergio Sastre Sanz
2019

El transport és un sector clau per a la descarbonització de l’economia espanyola en la qual la substitució dels vehicles de combustió interna (VCI) pel vehicle elèctric (VE) és…

Does Water Efficiency Reduce Water Consumption? The Economy-Wide Water Rebound Effect
| Jaume Freire González
2019

Els governs estimulen mesures d’eficiència per estalviar recursos hídrics, especialment en zones amb un gran estrès hídric i aquelles que experimenten sequeres. No obstant això, la…

L’economia de la natura
| Ignasi Puig Ventosa| Jofre Rodrigo Aribau
2019

L’article comença ressaltant com el marc econòmic existent entra en joc intrínsecament amb els objectius de conservació de la natura, a causa de la presència massiva…

Identificació dels usuaris en la recollida de residus municipals en contextos en alta densitat de població
| Recerca| Ignasi Puig Ventosa| Maria Calaf Forn
2019

L’informe pretén proporcionar a les autoritats locals, especialment en un context d’alta densitat, més informació sobre aquests sistemes i descriure els passos bàsics necessaris per…

Carbon Taxes and the Double Dividend Hypothesis in a Recursive-Dynamic CGE model for Spain
| Recerca| Jaume Freire González
2019

Un impost sobre el carboni és una política que potencialment pot reduir les emissions de CO2 i mitigar els riscos climàtics de la manera menys costosa possible per a l’economia….

Veure totes les publicacions