En aquesta secció trobareu les principals publicacions d’àmbit català, estatal o internacional realitzades pels membres d’ENT. Sempre que és possible, es prioritza la publicació a revistes d’accés obert, o si més no es tractarà d’assolir que l’article sigui ofert en format de lliure accés, per tant en moltes ocasions podreu llegir el contingut complert. Si no és així, si us plau feu-nos arribar un correu electrònic a info@ent.cat sol·licitant més informació.


DARRERES PUBLICACIONS
Divers perceptions and implications for sustainable tourism management in the Ceará State Coast, Brazil
| Luís Campos Rodrigues
2020

L’anàlisi de les percepcions dels bussejadors pot ser una eina útil per desenvolupar un turisme sostenible. Malgrat la seva importància, encara no s’entén bé el paper de la…

A waste lexicon to negotiate extended producer responsibility in free trade agreements
| Rosaria Chifari
2020

Les economies en desenvolupament depenen en gran mesura de béns de consum importats de les indústries manufactureres de les economies industrialitzades a través d’acords de lliure…

Robust information for effective municipal solid waste policies: Identifying behaviour of waste generation across spatial levels of organization
| Rosaria Chifari
2020

Els estudis existents han estudiat factors influents de l’comportament de generació de RSU a diferents nivells espacials d’organització, però sempre un alhora i no…

Taxes on Air Pollution in Spain
| Ignasi Puig Ventosa| Luís Campos Rodrigues| Rosaria Chifari
2019

L’emissió de contaminants atmosfèrics té efectes perjudicials per al medi ambient i la salut humana. Els impostos sobre la contaminació de l’aire són aplicats actualment…

Landfill reactions to society actions: The case of local and global air pollutants of Cerro Patacón in Panama
| Rosaria Chifari
2019

L’article estudia les emissions dels abocadors i els riscos relacionats amb el medi ambient i la salut a la ciutat de Panamà, amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre…

The impact of improper materials in biowaste on the quality of compost
| Ignasi Puig Ventosa| Luís Campos Rodrigues
2019

La recollida selectiva de residus biodegradables proporciona una matèria primera de millor qualitat per a la producció de fertilitzants que el material obtingut de la separació mecànica…

Energy taxation policies can counteract the rebound effect: Analysis within a general equilibrium framework
| | Jaume Freire González
2019

L’efecte rebot reflecteix la diferència entre l’estalvi energètic previst de l’eficiència energètica i l’estalvi real, tenint en compte que el primer és superior al segon. En…

Fiscalitat ambiental a Catalunya
| Ignasi Puig Ventosa
2019

El sistema econòmic provoca sovint efectes negatius sobre la natura que es denominen costos externs o externalitats negatives. Els agents econòmics prenen decisions que afecten a tercers…

The Concept of Generalised Extended Producer Responsibility (GEPR)
| | Ignasi Puig Ventosa
2019

La noció de responsabilitat ampliada del productor (RAP) ha estat part de la política de residus durant molt de temps, particularment dins dels països de l’OCDE. Segons…

‘Mind the gap’: un modelo para el seguimiento de los objetivos europeos de reciclaje aplicado a las Comunidades Autónomas españolas
| Ignasi Puig Ventosa| Sergio Sastre Sanz
2019

Els objectius de preparació per a la reutilització i reciclatge han resultat un estímul positiu per a la gestió de residus municipals a la Unió Europea (UE). Aquests objectius,…

Veure totes les publicacions