La recerca és part essencial de les activitats d’ENT i s’estructura a través del nostre Pla de Recerca 2014-2020. L’aposta cap a la innovació de molts dels nostres projectes, i la rellevància dels resultats, la demostrem principalment mitjançant la participació en projectes de R+D+i, la difusió dels resultats en publicacions de prestigi i la participació en congressos. Podeu trobar alguns exemples en aquesta secció. A més a més, internament portem a terme una avaluació del nivell d’innovació de cadascun dels projectes.

Tots els membres d’ENT poden tenir un rol com a investigadors com a part de la seva activitat. A més a més, la Fundació ENT disposa de la figura de fellow, que és una figura dissenyada per a terceres persones puguin tenir una vinculació de recerca amb ENT, està especialment concebuda per a científics actius o retirats vinculats a altres institucions, professionals d’ONGs o d’altres institucions rellevants que siguin actius fent recerca o antics membres d’ENT que desitgin continuar la cooperació. En aquests casos se signa un acord amb els compromisos vinculats a la col·laboració. Podeu veure els nostres fellows aquí.

ENT també afavoreix la recepció d’investigadors externs tant en formació com consolidats en forma d’estades de recerca (p.e. internships, secondments). Tenim experiència com a institució d’acollida en programes com Marie Curie, Torres Quevedo o Beatriu de Pinós, entre d’altres. Si estàs interessat en aquesta opció contacta amb nosaltres fent clic aquí.

Cada any publiquem un informe anual de resultats, el pots trobar en aquesta mateixa secció.


DARRERS DESTACATS
Una mirada a las tasas de residuos en España 2020
| | Publicacions
2020

L’octubre de 2020 l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus, impulsat per la Fundació ENT, ha publicat l’estudi dels investigadors Alex Terrén, Pablo Pellicer, Marc Iriani,…

Les taxes de residus a Espanya mantenen una evolució lenta i no contribueixen prou a l’acompliment dels objectius europeus
| | Notícies
2020

L’Observatori de la Fiscalitat dels Residus, impulsat per la Fundació ENT, ha publicat l’estudi dels investigadors Alex Terrén, Pablo Pellicer, Marc Iriani, Ignasi Puig i…

Assessing the Permanence of Land-Use Change Induced by Payments for Environmental Services: Evidence From Nicaragua
| Publicacions
2020

Gains achieved by conservation interventions such as Payments for Environmental Services (PES) may be lost upon termination of the program, a problem known as permanence. However, there…

Les taxes de residus a l’Estat espanyol mantenen una evolució lenta i no contribueixen prou a assolir els objectius europeus
| | Notícies
2020

Avui l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus ha publicat l’estudi dels investigadors Pablo Pellicer*, Marc Iriani, Ignasi Puig i Sergio Sastre, titulat “Las Tasas de Residuos en…

La reacció del sector pesquer mediterrani espanyol i del seu mercat a la crisi del coronavirus
| Projectes
2020

Aquest informe és una radiografia d’urgència de l’evolució del sector pesquer a la mediterrània espanyola, en un context en que la situació es canviant cada dia. Es treballa per…

La reacció del sector pesquer mediterrani espanyol i del seu mercat a la crisi del coronavirus
| Publicacions
2020

Aquest informe és una radiografia d’urgència de l’evolució del sector pesquer a la mediterrània espanyola, en un context en que la situació es canviant cada dia. Es treballa per…

ENT presenta la seva Memòria de Recerca 2019
| Notícies
2020

Seguint el seu Pla de Recerca 2014-2020, ENT presenta la seva Memòria anual de recerca del passat 2019. Aquesta memòria s’estructura a partir d’una sèrie d’indicadors i…

Estudi per la recollida porta a porta comercial a Gavà
| Projectes
2019

En primer lloc es realitzà una diagnosi de la situació actual de recollida selectiva i tractament dels residus del municipi de Gavà, tant de l’àmbit de la ciutadania com dels grans…

La dimensión fiscal del vehículo eléctrico en España
| | Publicacions
2019

El transport és un sector clau per a la descarbonització de l’economia espanyola en la qual la substitució dels vehicles de combustió interna (VCI) pel vehicle elèctric (VE) és…

Identificació dels usuaris en la recollida de residus municipals en contextos en alta densitat de població
| Publicacions
2019

L’informe pretén proporcionar a les autoritats locals, especialment en un context d’alta densitat, més informació sobre aquests sistemes i descriure els passos bàsics necessaris per…

Veure tots