Skip to main content

La Fundació ENT ha començat el projecte “Minerals crítics en conflicte i vehicle elèctric en l’àmbit de la compra pública”, encarregat per MedicusMundi gràcies a una subvenció de l’Ajutnament de Barcelona

Considerant l’aposta que estan fent els municipis catalans vers la mobilitat i els vehicles elèctrics, el projecte vol identificar les possibilitats d’actuacions dels ens locals en el compliment dels drets ambientals, socials i laborals en les cadenes de subministrament dels vehicles elèctrics. Es realitzarà una recerca de bones pràctiques a nivell català i internacional d’introducció de clàusules de justicia global vinculades a la compra pública de vehicles elèctrics.

En l’aspecte normatiu, aquest projecte intenta identificar opcions i barreres a nivell municipal revistant literatura i mitjançant entrevistes a actor clau. Finalment, en el marc del projecte s’organitzarà un taller presencial amb diferents ens locals de la provincia de Barcelona per tal d’avançar en aquest àmbit de la compra pública responsable.