Skip to main content
 

Principals
clients

En la seva trajectòria de més de 20 anys, ENT compta amb una cartera de més de 270 clients, des de més de 100 Ajuntaments i ens locals, fins a institucions internacionals. Seguidament se’n mostren els principals, tant d’ENT environment & management com de la Fundació ENT:

ENT environment & management

Fundació ENT