Principals
clients

En la seva trajectòria de més de 20 anys, ENT compta amb una cartera de més de 270 clients, des de més de 100 Ajuntaments i ens locals, fins a institucions internacionals. Seguidament se’n mostren els principals, tant d’ENT environment & management com de la Fundació ENT:

ENT environment & management

Fundació ENT