Skip to main content

Seguint el seu Pla de Recerca, ENT presenta la seva Memòria anual de recerca del passat 2023. Aquesta memòria s’estructura a partir d’una sèrie d’indicadors i la seva avaluació. En aquest sentit, hi destaquen els articles de recerca de membres d’ENT en revistes especialitzades o els informes publicats el darrer any.