Investigadora

Karin Meisterl

Ambientòloga

Especialitzada en gestió de residus, prevenció i reutilització, marine litter i ecologia. Experta en sistemes RAP per a envasos, sistemes de recollida i tractament de residus a tota la UE i mesures per combatre la contaminació per plàstics. Actualment participa en l’avaluació de la sostenibilitat i l’impacte del projecte WOODCIRCLES, que desenvolupa solucions circulars innovadores per a la construcció sostenible amb fusta.

kmeisterl@ent.cat