Consultora ambiental

Gemma Nohales Duarte

Ambientòloga

Especialitzada en Gestió i Prevenció de Residus i Economia Circular. Experta en plans de prevenció i gestió de residus, gestió de bioresidus i fracció tèxtil, models de recollida individualitzats, disseny i seguiment de sistemes de recollida, models de simulació, indicadors i anàlisi ambiental, assessorament a l’administració, gestió de subvencions i projectes europeus. Experiència en l’àmbit de l’administració pública.

gnohales@ent.cat