Consultora vinculada

Miquela Grimalt Vigo

Advocada especialitzada en dret ambiental

Assessora legal en el disseny i el desenvolupament de projectes, públics i privats, de protecció del medi ambient, l’elaboració de normativa i el compliment de les obligacions ambientals. Compta amb una llarga experiència a l’administració pública en gestió de residus i de recursos hídrics, així com en producció i consum sostenibles i governança.

mgrimalt@ent.cat