Comunicació

Raimon Ràfols Florenciano

Politòleg i geògraf

Gestiona l’àrea de comunicació. Expert en comunicació i disseny, s’encarrega de donar suport en aquestes tasques a tot l’equip, posar a punt a nivell d’imatge i difondre totes les activitats i materials d’ENT. Gestiona l’EnviamENT, la web i les xarxes socials del projecte. També ha participat en diversos plans i projectes de prevenció de residus i d’educació ambiental.

rrafols@ent.cat