Comunicació

Raimon Ràfols Florenciano

Politòleg i geògraf

Gestiona l’àrea de comunicació. Expert en comunicació i disseny, s’encarrega de donar suport en aquestes tasques a tot l’equip, posar a punt a nivell d’imatge i difondre totes les activitats, projectes i materials d’ENT. Gestiona l’EnviamENT, la web i les xarxes socials del projecte. Participa en projectes d’anàlisi i disseny de taxes de residus, plans de prevenció, comunicació i educació ambiental, així com projectes de custòdia del territori.

rrafols@ent.cat