Cap de projectes

Ignasi Puig Ventosa

Doctor en Ciències Ambientals

Coordina les àrees d’Economia i Medi Ambient i de Residus. Les seves especialitats són la gestió preventiva de residus municipals i les polítiques econòmiques ambientals aplicades a àmbits com els residus, el canvi climàtic, la gestió de l’energia o la conservació del patrimoni natural.

ipuig@ent.cat