Consultora ambiental

Maria Calaf Forn

Ambientòloga

Cap de la subàrea de Taxes de residus, és especialista en gestió i prevenció de residus, economia dels residus, economia circular i energia. Experta en disseny i implementació de taxes de residus i sistemes de pagament per generació i en estudis de millora dels sistemes de recollida i tractament de residus.

mcalaf@ent.cat