Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Estudis de taxes de residus
| | Projectes

Les taxes de residus poden contribuir no només a cobrir la despesa associada a aquest servei, sinó també a crear un incentiu vers la reducció i la separació dels residus en origen. Un bon disseny de les taxes permet, a més, distribuir les càrregues associades a la gestió dels residus i reflectir el diferent grau d’utilització del servei, tant per part de domicilis com de comerços.

ENT elabora estudis per a la millora de taxes de residus. En aquests estudis inicialment es duu a terme una anàlisi del balanç econòmic del servei de gestió de residus, incloent els costos i ingressos vinculats al servei per veure quin és el percentatge actual de recuperació de costos. Seguidament, es realitza una anàlisi de la taxa actual de residus, si existeix: articulació de la taxa, base imposable, tipus impositiu o tarifes, recaptació per categories, etc. I es compara la taxa de l’àmbit d’estudi amb la d’altres municipis similars i amb les taxes mitjanes de la província i de Catalunya.

Finalment, i en cooperació amb el municipi o ens local, es formulen una sèrie de propostes de millora, que poden anar des de reformular la taxa completament a modificar-ne la quota tributària, incloure noves categories de comerços o nous coeficients, incloure o eliminar bonificacions fiscals, etc. De les propostes més viables es duu a terme una simulació per veure quina recaptació s’assoliria, a partir del padró fiscal.

Tota la informació es recull en un informe i es presenta a les persones implicades de l’ens local (tècnics i polítics d’hisenda, de medi ambient, etc.), i s’acompanyen de recomanacions per a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa, de disseny d’un procés de comunicació i participació, si s’escau, i d’altres elements complementaris.

Aquest tipus d’estudis es poden realitzar només per a la taxa de residus domèstica, per a la comercial, o per a ambdues.

ENT ha realitzat estudis d’aquest tipus per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Mancomunitat de Residus Urola Kosta, el Consorci de Residus del Vallès Occidental i els Ajuntaments de Lleida, Tiana, Montmeló, Palafrugell, Torredembarra, Valls, Terrassa o Manresa, entre altres.

Un tipus particular d’estudi de taxes és l’estudi de viabilitat d’implantació d’un sistema de pagament per generació, que descrivim en aquest altre apartat.

A més a més, els consultors han escrit nombrosos articles i publicacions en matèria de taxes de residus.

Si vols informació d’algun dels projectes municipals en concret envia’ns un correu a info@ent.cat.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2005-…
Client
Varis