Fundadors

Vint anys de trajectòria

ENT Medi Ambient i Gestió va ser fundada el 2002 per a dur a terme projectes innovadors en l’àmbit de la gestió ambiental. Més tard, el 2010, la Fundació ENT també va ser creada com un centre privat d’investigació sense finalitat lucrativa. Els membres fundadors de les dues institucions van ser:

Membres fundadors

Fundador

Ignasi Puig Ventosa

Doctor en ciències ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (branca Economia Ecològica i Gestió Ambiental). Economista per la UNED, enginyer industrial superior per la Universitat Politècnica de Catalunya i Master of Science in Monitoring, Modelling and Management of Environmental Change per King’s College London. Les seves especialitats són la gestió preventiva de residus municipals i les polítiques econòmiques ambientals aplicades a àmbits com els residus, el canvi climàtic, la gestió de l’energia o la conservació del patrimoni natural.
Fundador

Juanjo Iraegui Navarro

Enginyer tècnic superior de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (especialitat electrònica solar fotovoltaica). Enginyer tècnic industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (especialitat electricitat) i Màster en enginyeria i gestió ambiental per l'Institut de Tecnologia de Catalunya. Posa especial èmfasi en la visió estratègica per posicionar-se en nous camps que contribueixin a la millora de la sostenibilitat energètica. La innovació és un aspecte rellevant que es persegueix en la concepció de la major part dels projectes.
Fundador

Miquel Ortega Cerdà

Doctor en ciències ambientals 2011 (UAB), màster en economia ecològica i gestió ambiental (UAB), director d’Operacions i Innovació (ESADE), Màster en física (UAB), llicenciat en física (UB). Els seus principals àmbits d’interès actuals són la pesca, i l’ecologia política amb especial èmfasis en un enfocament des de la justícia ambiental.
Fundador

Jesús Ramos Martín

Doctor en Ciències Ambientals (Economia ecològica), és professor agregat Serra Húnter del Departament d’Economia i d’Història Econòmica i investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves especialitats són l’economia ecològica, els sistemes energètics i el metabolisme biofísic de les societats.