Investigadora

Rosaria Chifari

Doctora en Ciència i Tecnologia Ambientals

Investigadora especialitzada en gestió de residus i energia. Les seves principals àrees d’interès són el metabolisme dels residus, així com les energies renovables, amb especial èmfasi en la bioenergia. Està implicada, entre d’altres, en projectes europeus com DECISIVE, que s’ocupa de la valorització de bioresidus de zones urbanes mitjançant esquemes de gestió descentralitzada, i BIOCIRCULARCITIES, que dóna suport al desenvolupament del marc normatiu i fulls de ruta innovadors alineats amb els principis de la bioeconomia circular.

rchifari@ent.cat