Consultor ambiental

Miquel Caballé Grau

Enginyer

Enginyer mecànic dedicat a la gestió de residus, especialment en temes de prevenció, reparabilitat, reutilització i preparació per a la reutilització. Les seves principals àrees d’interès actuals són l’ecologia política, el decreixement i el col·lapse eco-social.