Skip to main content
 

Projectes
internacionals

ENT disposa d’una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes d’assessoria, recerca i cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional, que hem portat a terme tant individualment com mitjançant la integració en consorcis. La nostra experiència prèvia cobreix l’àmbit dels residus, l’economia i el medi ambient, l’ecologia política i el medi marí.

A la nostra planificació d’activitats volem aprofundir en el treball internacional, per això estem oberts/es a establir col·laboracions amb organismes públics, fundacions, universitats, empreses i altres entitats principalment d’Europa i Llatinoamèrica per a participar en convocatòries públiques, programes marc i licitacions de la Comissió Europea i d’altres organismes internacionals i multilaterals, en les àrees esmentades.

Per a propostes i contacte: info@ent.cat

Destaquem

Asistencia técnica para el desarrollo de un Plan de Gestión de Escombros en el municipio de Bogotá (Colombia)
Review of waste plan in Chennai (India)
Priority areas analysis and identification of key policy measures for the new national circular economy strategic framework of the Czech Republic
LIFE EWAS: sustainable waste management using ICT tools
Impacte dels Tractats de Lliure Comerç a la zona dels Grans Llacs (RD Congo i Uganda)
Appui technique portant sur le développement de la responsabilité élargie des producteurs au Maroc – Produits plastiques
Apoyo a la elaboración de la estrategia y la normativa para implementar la responsabilidad ampliada del productor en Bolivia
End overfishing in the Northwest European waters
Conflictos socio-ambientales pesqueros en Centroamérica
Metodología para la gestión ambiental de residuos de la construcción (RCD) en ciudades de América Latina
RECO BALTIC 21 TECH
NATURVATION: Nature-based solutions
DECISIVE: DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE

Darrers projectes

Llista dels principals projectes
internacionals per àrees de treball

Projectes destacats