Skip to main content

El consorci BIOCIRCULARCITIES consta de 8 socis ubicats en sis països europeus: Espanya, Itàlia, Bèlgica, Luxemburg, Estònia i Bulgària. A més de la Fundació ENT, els socis són actors complementaris que representen els sectors públic, industrial, d’investigació i socioeconòmic: dues autoritats públiques locals (CMNA i AMB), una associació local sense ànim de lucre (REAP), una institució pública de recerca (ENEA), una organització de recerca i tecnologia (LIST), una organització internacional sense ànim de lucre (ACR+) i una PIME internacional (CE).

BIOCIRCULARCITIES té com a objectiu donar suport al desenvolupament del marc regulador i fulls de ruta innovadors alineats amb els principis de la bioeconomia circular, centrats en els “residus de base biològica” i basats en la co-creació de coneixement gràcies a processos participatius amb múltiples actors. El projecte durarà 2 anys, a partir d’octubre 2021.

autoria

Fundació ENT

data

2021-2023

client

Comissió Europea