En aquest projecte es pretén elaborar un qüestionari per a la recollida d’informació dels municipis sobre els costos de neteja i tractament dels residus marins a les platges mediterrànies. Aquesta activitat forma part del Projecte BLUEISLAND (Programa Interreg MED, 2014-2020).

autoria
ENT environment & management
data

2019-2020

client

ICTA-UAB