Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE) és un projecte de recerca HORIZON 2020 de quatre anys de duració que té per objectiu augmentar la resiliència climàtica a les ciutats costaneres europees i que està liderat per IT-Sligo. ENT coordinarà el paquet de treball “Consideracions i adaptacions socioeconòmiques” i el Coastal City Living Lab de la província de Barcelona.

El projecte SCORE té com a objectiu dissenyar, desenvolupar, monitoritzar i validar mesures d’adaptació sòlides en àrees costaneres i baixes per protegir-les dels creixents riscos climàtics i de el nivell de la mar, incloses les inundacions costaneres i l’erosió, per millorar la seva resiliència general a llarg termini.

SCORE descriu una estratègia de co-creació, desenvolupada a través d’una xarxa de 10 ‘living labs’ de ciutats costaneres (CCLL), per millorar de manera ràpida, equitativa i sostenible la resiliència climàtica de les ciutats costaneres a través del enfocament basat en ecosistemes (EBA) i tecnologies digitals sofisticades. El projecte SCORE establirà un marc de gestió integrada de la zona costanera per enfortir l’EBA i les polítiques de ciutats costaneres intel·ligents, creant un lideratge europeu en l’adaptació a l’canvi climàtic de les ciutats costaneres d’acord amb l’Acord de París.

L’equip interdisciplinari del projecte SCORE està format per 28 organitzacions líders en el món acadèmic, autoritats locals, RPO i pimes que abasten una àmplia gamma d’habilitats que inclouen ciència i polítiques ambientals, modelat climàtic, ciències socials i ciutadanes, gestió de dades, gestió i enginyeria costanera, seguretat. i aspectes tecnològics de la investigació sobre sensors intel·ligents.

ENT dirigirà el WP7 – Consideracions i adaptacions socioeconòmiques. Aquest paquet de treball se centra en l’estimació de la valor socioeconòmic de les intervencions basades en ecosistemes potencials i aplicades juntament amb enfocaments d’enginyeria híbrids i tradicionals per facilitar els processos de presa de decisions i prioritzar les intervencions. L’avaluació inclourà l’avaluació dels costos i beneficis de cada intervenció, així com els serveis i beneficis dels ecosistemes. A més, ENT coordinarà el Coastal City Living Lab (CL) de la província de Barcelona amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona.

autoria

ENT environment & management

data

2021-2023

client

European Commission

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101003534.