Skip to main content

Horizon Innovation Action de quatre anys de durada liderat pel Danish Technological Institute. La Fundació ENT coordina el paquet de treball sobre “Sostenibilitat i avaluació d’impactes”.

WOODCIRCLES desenvoluparà solucions circulars innovadores per a la construcció sostenible en fusta per ajudar a reduir la dependència d’Europa dels recursos no renovables, reduir les emissions de GEH, reduir la generació de residus i oferir embornals de carboni a llarg termini i la substitució de productes de origen fòssil i intensius en carboni. Sobre la base de les necessitats identificades i els potencials de mercat, el consorci desenvoluparà noves cadenes de valor per al reciclatge de residus de fusta i solucions optimitzades de sistemes de construcció de disseny per al desmuntatge per augmentar significativament les taxes de reciclatge de fusta a la construcció. WOODCIRCLES integrarà eines i solucions digitals a tots els desenvolupaments i crearà models digitals a gran escala. La participació activa de les ciutats sòcies i els seus ecosistemes de construcció mitjançant activitats de participació conjunta tècniques i temàtiques augmentarà el desplegament. Tots els materials, components i prototips de sistemes desenvolupats es demostraran, provaran i documentaran completament, inclosa l’avaluació de la sostenibilitat, per a la seva acceptació immediata al mercat.

autoria
Fundació ENT
data

2023-2027

client

Comissió Europea