Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’un lloc web dedicat a les bones pràctiques de prevenció de residus per a la Union for the Mediterranean.

Aquest lloc web o ‘repositori’ té com a objectiu promoure la reducció de residus i l’economia circular en tota la cadena de gestió de residus a la regió mediterrània. Els casos inclosos es van seleccionar d’entre molts de diferents països de la regió mitjançant una consulta amb les parts interessades per identificar les millors pràctiques. Són d’escales i tipus diferents, tenen la vocació d’inspirar més accions per reduir substancialment la generació de residus l’any 2030 mitjançant la prevenció, la reducció, el reciclatge i la reutilització.

autoria
ENT environment & management
data

2021

client

Union for the Mediterranean