Des d’inicis de 2024 ENT compta amb una subàrea de taxes de residus, per reforçar el treball i les capacitats en aquesta temàtica.

El disseny i suport a la implantació de taxes de residus ha estat des de fa anys una qüestió on ENT ha acumulat molta experiència, amb la participació en nombrosos projectes i la contribució a un gran nombre de publicacions especialitzades.

Amb la importància que ha adquirit aquesta qüestió a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, des d’ENT s’ha considerat que comptar amb una subàrea específica sobre aquesta matèria permetrà donar un millor servei als nombrosos ens locals amb qui treballem.

La subàrea és dirigida per Maria Calaf Forn, experta en taxes de residus domiciliàries i comercials, i específicament en sistemes de pagament per generació.