L’aprovació de la Ley 7/2022, de 22 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular derivarà canvis significatius a curt termini en la configuració de les taxes de residus. Un dels elements rellevants d’aquesta nova llei és que estableix, entre d’altres, el caràcter obligatori de les taxes de residus (o, en algun cas, prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries) i que aquestes hauran de cobrir la totalitat dels costos associats a la seva gestió. En aquest sentit, en els propers anys la llei implicarà en molts casos un replantejament i possible augment de les taxes de residus municipals per a llars i comerços.

ENT compta amb una trajectòria de més de 20 anys en el camp de la gestió de residus. Dins de la nostra àrea de residus destaca l’expertesa en aspectes econòmics (costos i implicacions econòmiques de les polítiques de residus) i en el disseny i avaluació de polítiques econòmiques i fiscals (taxes de residussistemes de pagament per generaciósistemes de dipòsit-devolució i retorn, impostos sobre l’abocament i la incineració, sistemes de bonificació-penalització, etc.).

A més, el 2018 vam crear l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus amb la voluntat de realitzar un seguiment continuat dels instruments de fiscalitat dels residus dins de l’estat espanyol. El nostre objectiu és impulsar la utilització de les eines fiscals per finançar i incentivar una millor gestió dels residus. Anualment publiquem un informe sobre l’estat de les taxes de residus a l’estat.