L’objectiu d’aquest projecte és comprendre els factors que permeten la declaració errònia dels residus plàstics exportats des dels Estats membres de la UE, amb especial interès en els fluxos intracomunitaris. A més d’algunes consideracions generals, l’informe se centra en el cas d’Espanya.

autoria
ENT environment & management
data

2021

client

Zero Waste Europe