Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Stabilizing Spain
| | Publicacions

El municipi de Torrelles de Llobregat va decidir implantar un sistema de pagament per generació en la taxa de residus municipal per ser una opció més equitativa amb els ciutadans que menys residus generen. Abans de la implantació tots els ciutadans pagaven una taxa fixa de 62,50€. Després de la implantació es va passar a pagar una taxa fixa i una taxa variable en funció del nombre de bosses d’escombraries lliurades. Set mesos després de la implementació, els nivells de reciclatge es van incrementar fins al 83% i la qualitat dels materials recollits selectivament havia millorat significativament. Tot i això, es van detectar alguns problemes com el “turisme de residus” o el desacord d’una part de la població amb aquest nou sistema.

Data
2004
Publicació
Waste Age
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I. (2004) Stabilizing Spain. Waste Age, Vol. 35, No. 3, p. 24.
Accés a l’article