En els darrers anys ENT ha participat en el desenvolupament de diferents projectes al voltant de la prevenció del malbaratament alimentari sempre des de l’enfocament pluridisciplinar que la temàtica exigeix.

Per una banda, hem participat en la implantació d’iniciatives locals de canalització d’excedents alimentaris a través del disseny de les eines necessàries per al seu correcte funcionament: creació del marc regulador per a la donació d’aliments (protocol de funcionament de la recollida i manipulació d’aliments, documentació de seguiment de la canalització, etc.), disseny de la logística necessària per al funcionament del sistema i coordinació de tots els actors implicats en la iniciativa. Per exemple, en els següents projectes:

– Coordinació del projecte “El rebost dels aliments de Torredembarra” de prevenció del malbaratament alimentari en el que es va implantar una recollida d’excedents alimentaris d’un mercat ambulant i d’un supermercat. Encarregat per l’Ajuntament de Torredembarra (Febrer 2011 – Novembre 2012).

– Coordinació del projecte “Cornellà aprofita els aliments” de prevenció del malbaratament alimentari a Cornellà de Llobregat, en el qual es va dimensionar i implantar una recollida setmana al Mercat Centre de Cornellà (Agost 2011 – Setembre 2012).

– Coordinació de la campanya “Escura el plat i la nevera” de l’Ajuntament de Castellar del Vallès d’accions de foment de la prevenció del malbaratament alimentari. Encarregat per l’Ajuntament de Castellar del Vallès (Octubre 2009 – Febrer 2011).

Per l’altra, hem participat en l’elaboració de diferents materials de comunicació sobre prevenció del malbaratament alimentari. Entre altres:

“Aprofitem els excedents alimentaris. Guia per a la implantació d’iniciatives d’aprofitament d’excedents alimentaris en circuits curts”. Finançat per la Generalitat de Catalunya. Novembre 2013.

– Coordinació i guió dels 5 vídeos curts del projecte “Malbarates o aprofites”:

    • L’Escola Maristes de Lleida i la Fundació Arrels, que aprofiten els àpats sobrants del menjador de l’escola per distribuir-ho a través del servei de distribució d’aliments de la Fundació Arrels.
    • L’Obrador de Gallecs, que aprofita els excedents de l’horta per fer tot tipus d’elaborats.
    • El Plat de Gràcia i els seus àpats populars a partir de menjar excedent dels comerços locals.
    • La Botiga Solidària de Cornellà i la seva recollida d’excedents alimentaris del mercat centre de Cornellà mitjançant un entramat d’aliances entre moltes associacions de la ciutat.
    • El programa de minves del Banc d’Aliments que fa possible que moltes entitats recullin excedents alimentaris dels supermercats que tenen més propers, entre elles l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac de la Barceloneta.
autoria

ENT environment & management

data

2010-…

client

Varis