En aquesta guia es descriuen els aspectes més importants de la canalització d’excedents alimentaris en circuits curts, se n’identifiquen els principals protagonistes i es descriu el funcionament d’iniciatives d’aprofitament d’excedents alimentaris ja existents.

La informació sobre les experiències d’aprofitament recollides es complementa amb audiovisuals #aprofitem en els quals els seus protagonistes ens expliquen com duen a terme la seva activitat.

autoria

Maria Mestre , Ignasi Puig

data

2013

publicació

Fundació ENT – Espai Ambiental

referència bibliogràfica

Mestre Montserrat, M., Puig Ventosa, I. (2013) Aprofitem els excedents alimentaris. Guia per a la implementació d’iniciatives d’aprofitament d’excedents alimentaris en circuits curts. Projecte Malbarates o aprofites? Fundació ENT – Espai Ambiental.