La Fundació ENT va obtenir un ajut de la Diputació de Barcelona dins de la convocatòria de projectes de cooperació per a l’any 2015 per elaborar un model metodològic de gestió de runes a Amèrica Llatina. El projecte dóna continuïtat a la cooperació iniciada entre la Fundació ENT i l’Alcaldia Major de Bogotà l’any 2012, a través de la qual s’ha assessorat l’Alcaldia en matèria de gestió de runes i residus de la construcció, s’ha elaborat un pla de gestió de runes per a Bogotà i s’han començat a implantar accions de millora de la gestió d’aquests residus. L’objectiu d’aquest ajut és que l’experiència pilot de Bogotà es pugui replicar amb èxit en altres ciutats d’Amèrica Llatina. El projecte està liderat per la Fundació ENT i hi participen l’Agència de Residus de Catalunya, l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i l’Alcaldia Major de Bogotà.

autoria

Fundació ENT

data

2015-2016

client

Alcaldía de Bogotá

Finançat per la Diputació de Barcelona