Amb la premissa que els instruments econòmics són efectius per a fomentar millores ambientals, com ara la reducció de residus i l’increment del percentatge de recollida selectiva dels residus municipals, l’article introdueix els sistemes de bonificació-penalització com a instrument útil en la configuració de les tarifes dels municipis integrants en una entitat supramunicipal encarregada de la gestió de residus conjunta. Específicament es tracta el cas d’estudi de la TMTR (Taxa Metropolitana de Tractament de Residus) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

autoria

Ignasi Puig

data

2006

publicació

Richmond Law & Tax

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2006) Fee and rebate systems to foster Ecological Sound Urban waste Managament, in Cavaliere, A., Ashiabor, H., Deketelaere, K., Kreiser, L., Milne, J. (Eds.): “Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives”. Vol. 3: 527-533. Richmond Law & Tax.