Amb la premissa que els instruments econòmics són efectius per a fomentar millores ambientals, com ara la reducció de residus i l’increment del percentatge de recollida selectiva dels residus municipals, l’article introdueix els sistemes de bonificació-penalització com a instrument útil en la configuració de les tarifes dels municipis integrants en una entitat supramunicipal encarregada de la gestió de residus conjunta. Específicament es tracta el cas d’estudi de la TMTR (Taxa Metropolitana de Tractament de Residus) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2006[/data]
[publicacio]Richmond Law & Tax[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2006) Fee and rebate systems to foster Ecological Sound Urban waste Managament, in Cavaliere, A., Ashiabor, H., Deketelaere, K., Kreiser, L., Milne, J. (Eds.): “Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives”. Vol. 3, o. 527-533. Richmond Law & Tax.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Con la premisa de que los instrumentos económicos son efectivos para fomentar mejoras ambientales, tales como la reducción de residuos y el incremento del porcentaje de recogida selectiva de los residuos municipales, el artículo introduce los sistemas de bonificación-penalización como instrumento útil en la configuración de las tarifas de los municipios integrantes en una entidad supramunicipal encargada de la gestión de residuos conjunta. Específicamente se trata el caso de estudio de la TMTR (Tasa Metropolitana de Tratamiento de Residuos) del Área Metropolitana de Barcelona.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[publicacio_es]Richmond Law & Tax[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2006) Fee and rebate systems to foster Ecological Sound Urban waste Managament, in Cavaliere, A., Ashiabor, H., Deketelaere, K., Kreiser, L., Milne, J. (Eds.): “Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives”. Vol. 3, o. 527-533. Richmond Law & Tax.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]With the premise that economic instruments are effective in promoting environmental improvements, such as reducing waste and increasing the percentage of separate collection of municipal waste, the article presents fee-rebate schemes as a useful tool in shaping the contributions of the different municipalities members of an association of municipalities responsible for joint waste management . Specifically, the case study of the Metropolitan Waste Treatment Charge in the Barcelona Metropolitan Area is presented.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_en]
[data_en]2006[/data_en]
[publicacio_en]Richmond Law & Tax[/publicacio_en]
[referencia_en]Puig Ventosa, I. (2006) Fee and rebate systems to foster Ecological Sound Urban waste Managament, in Cavaliere, A., Ashiabor, H., Deketelaere, K., Kreiser, L., Milne, J. (Eds.): “Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives”. Vol. 3, o. 527-533. Richmond Law & Tax.[/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2006

publicació

Richmond Law & Tax

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2006) Fee and rebate systems to foster Ecological Sound Urban waste Managament, in Cavaliere, A., Ashiabor, H., Deketelaere, K., Kreiser, L., Milne, J. (Eds.): “Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives”. Vol. 3: 527-533. Richmond Law & Tax.