Vídeos d'ENT

Vídeos de projectes d'ENT

Presentació del projecte europeu Biocircularcities | Fundació ENT | Juliol 2022

“L’economia socioambiental i solidària com a eina de conservació i valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes” | Fundació ENT | Juliol 2019

Conservació i estudi

Agroecologia

Gestió forestal

Ecoturisme

“Metodologías eficientes y sostenibles para la gestión de residuos, mediante el uso de herramientas TIC que permiten reducir las emisiones de GEI” | ENT environment & management | Febrer 2017

El Valor dels Aliments | Fundació ENT | Setembre 2015

Castellà

La recollida selectiva Porta a Porta i la prevenció de residus | Fundació ENT | Setembre 2014

Castellà

Vídeos del projecte “Aprofitem els aliments” | Fundació ENT | Setembre 2014

L'obrador de Gallecs

Menjador Col·legi Maristes i Arrels

Botiga Solidària de Cornellà de Llobregat

El Plat de Gràcia

Programa de minves del Banc dels Aliments

Projecte ENTITLE “European Network of Political Ecology” | Fundació ENT | Juny 2014