ENT videos

ENT projects videos

Biocircularcities project presentation | Fundació ENT | July 2022

“L’economia socioambiental i solidària com a eina de conservació i valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes” | Fundació ENT | July 2019

Conservació i estudi

Agroecologia

Gestió forestal

Ecoturisme

“Metodologías eficientes y sostenibles para la gestión de residuos, mediante el uso de herramientas TIC que permiten reducir las emisiones de GEI” | ENT environment & management | February 2017

El Valor dels Aliments | Fundació ENT | September 2015

Spanish

La recollida selectiva Porta a Porta i la prevenció de residus | Fundació ENT | September 2014

Spanish

Videos of the project “Aprofitem els aliments” | Fundació ENT | September 2014

L'obrador de Gallecs

Menjador Col·legi Maristes i Arrels

Botiga Solidària de Cornellà de Llobregat

El Plat de Gràcia

Programa de minves del Banc dels Aliments

Project ENTITLE “European Network of Political Ecology” | Fundació ENT | June 2014