Skip to main content
 

Conferences

ENT members conference videos

July 2022 | Rosaria Chifari (Fundació ENT) at the 11th International Workshop on Advances in Cleaner Production“Biocircularcities: Exploring the Circular Bioeconomy Potential in Cities. Aims, Methods and Preliminary Results”. IWCAP, Florence (Italy).

April 2022 | Antoni Llabrés (ENT) at the II Jornadas sobre la Reforma Ambiental de las Haciendas Locales “Elaboración de un modelo de tasa municipal sobre los residuos comerciales”. Madrid.

February 2022 | Maria Calaf (Fundació ENT) at the conference “L’alimentació blava sostenible a Catalunya”. MedCities. (min. 19)

December 2021 | Ignasi Puig (ENT) at the presentation of the report “Informe sobre Sostenibilidad en España 2021”. Fundación Alternativas.

November 2021 | Ignasi Puig (ENT) “Fiscalidad para una Economía Circular”. Universidad de Castilla La Mancha, Toledo.

October 2021 | Miquel Ortega (ENT) “15 raons i una història per les quals cal canviar el rumb en l’ús de la Mediterrània”. Espai Peix, Palamòs.

June 2021 | Ignasi Puig (ENT) “Fiscalitat ambiental aplicada als residus (taxa justa) i altres sistemes d’incentivació (KAYT)”. Organized by COAMB.

June 2021 | Lydia Chaparro (Fundació ENT) “Una actitud respectuosa ergo un oceà sostenible”. Organizeb by Barcelona City Council.

June 2020 | Lydia Chaparro (Fundació ENT) webinar “Subsidios perjudiciales para el futuro de la pesca y los ecosistemas marinos”. Organized, among others, by Fundació ENT.

March 2020 | Meritxell Bernal (ENT) “Novetats en les normatives de residus i economia circular”. Organizeda in Barcelona by COAMB, ARC and Catalan Government.

February 2020 | Ignasi Puig (ENT) “V Jornada Ciutadana per una Fiscalitat Justa” sobre fiscalitat ambiental. Organized in Barcelona by Plataforma per una Fiscalitat Justa.

April 2019 | Ignasi Puig (ENT) “Fiscalitat per a contrarrestar una economia que malmet el clima”. Organized in Barcelona by 50pelClima.

February 2019 | Ignasi Puig (ENT) “Webinar sobre economia circular i bioeconomia”. Organized by Catalan Government.

February 2019 | Interview to Verònica Martínez (Fundació ENT) in the Conference “The Role of Decentralised Biowaste Management in a Circular Economy”. DECISIVE project. Barcelona.

January 2018 | Ignasi Puig (ENT) “Desafíos del Museo San Telmo”. Paper “La gestión municipal de residuos, un compromiso colectivo”. Organized by San Telmo Museu in Donosti.

May 2017 | Ignasi Puig (ENT) workshop “Pay-as-you-throw” Waste4Think. Bilbao, Green Week 2017.

March 2017 | Verònica Martínez (ENT) paper “Life Cycle Costing”. Course “Sustainable Energy and Environment” INNOENERGY Master “SELECT – Pathways for Sustainable Energy Systems”. ETSEIB-Barcelona.

June 2016 | Ignasi Puig (ENT) “Tenerife Sostenible”. Paper on waste charges. Organized by Tenerife + Sostenible.

February 2016 | Ignasi Puig (ENT) “II Jornada per una Fiscalitat Justa”. Paper “Fiscalitat ambiental a Catalunya i Espanya: situació i propostes”. Organized in Barcelona by Plataforma per una Fiscalitat Justa. Min 1:51:00.

December 2015 | Ignasi Puig (ENT) ENTITLE project. Paper “Research for policy assessment in consultancies”. Universitat Autònoma de Barcelona.

September 2014 | Ignasi Puig (ENT) “Reforma fiscal ecológica, crecimiento y empleo en el contexto del debate sobre la reforma fiscal”. Paper “Propuestas para una reforma de la fiscalidad de la energía en España”. UNED – Madrid.

June 2014 | Ignasi Puig (ENT) at Catalan Parliament “Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera”

June 2012 | Ignasi Puig (ENT) Course “¿Cómo avanzar hacia la reducción y reciclaje de residus urbanos? Una propuesta de instrumentos económicos”. UPC – Vitòria.

October 2011 | Miquel Ortega (Fundació ENT) at European Parliament “Com millorar la viabilitat socioeconòmica i trobar solucions pels petits pescadors i pescadors costaners en el context de la reforma de la Política Pesquera Comuna”. Brussels.