PensamENTs

Videos of "PensamENTs" sessions

January 2022 | PensamENTs Isabelle Anguelovski “The Green City and Social Injustice”

December 2021 | PensamENTs Salvador Pueyo “Economic growth causes pandemics”

October 2021 | PensamENTs Victòria Ferrer “Reptes i tendències del sector del reciclatge a Catalunya”

September 2021 | PensamENTs Jordi Roca Jusmet “La crisi climàtica, la Covid-19 i el Green New Deal”

July 2021 | PensamENTs Aida Luz López “Ecología política en Mesoamérica y el Caribe”

June 2021 | PensamENTs Federico Demaria “Recicladores informales: Desde el Sur Global hasta Barcelona”

May 2021 | PensamENTs Joan Martínez-Alier “Circularitat, entropia, conflictes ecològics i combustibles”

April 2021 | PensamENTs Sergio Sastre (ENT) “Resource extraction, trade and waste management”

March 2021 | PensamENTs Jeroen van den Bergh “Carbon pricing: features, versions and prospects”

February 2021 | PensamENTs Michele Giavini “Del PxG al coneixement per generació: Projecte LIFE RethikWaste”

December 2020 | PensamENTs Ramon Plana “Nuevas tendencias en el tratamiento de la materia orgánica”

November 2020 | PensamENTs Giorgos Kallis “The case for Degrowth”