Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat

Juny 2020 | Lydia Chaparro (Fundació ENT) al webinar “Subsidios perjudiciales para el futuro de la pesca y los ecosistemas marinos”. Organitzat, entre d’altres, per la Fundació ENT.

Març 2020 | Meritxell Bernal (ENT) a la Jornada “Novetats en les normatives de residus i economia circular” sobre Responsabilitat Ampliada del Productor. Organitzada a Barcelona pel COAMB, l’ARC i el Departament de Territori.

Febrer 2020 | Ignasi Puig (ENT) a la “V Jornada Ciutadana per una Fiscalitat Justa” sobre fiscalitat ambiental. Organitzada a Barcelona per la Plataforma per una Fiscalitat Justa.

Abril 2019 | Ignasi Puig (ENT) a la jornada ‘Realitat climàtica = Emergència Social’. Ponència “Fiscalitat per a contrarrestar una economia que malmet el clima”. Organitzada a Barcelona per 50pelClima.

Febrer 2019 | Ignasi Puig (ENT) al “Webinar sobre economia circular i bioeconomia”. Organitzat per la Generalitat de Catalunya.

Febrer 2019 | Entrevista a Verònica Martínez (Fundació ENT) a la conferència “The Role of Decentralised Biowaste Management in a Circular Economy” en el marc del projecte DECISIVE. Barcelona.

Gener 2018 | Ignasi Puig (ENT) als “Desafíos del Museo San Telmo”. Ponència “La gestión municipal de residuos, un compromiso colectivo”. Organitzada pel Museo San Telmo de Donosti.

Maig 2017 | Ignasi Puig (ENT) al workshop “Pay-as-you-throw” dins el Waste4Think. Bilbao, Green Week 2017.

Març 2017 | Verònica Martínez (ENT) ponència “Life Cycle Costing”. Dins el curs “Sustainable Energy and Environment” de l’INNOENERGY Master “SELECT – Pathways for Sustainable Energy Systems” coordinat per César Valderrama a la ETSEIB-Barcelona.

Juny 2016 | Ignasi Puig (ENT) a la jornada “Tenerife Sostenible”. Ponència sobre taxes de residus. Organitzada per Tenerifa + Sostenible.

Febrer 2016 | Ignasi Puig (ENT) a la “II Jornada per una Fiscalitat Justa”. Ponència “Fiscalitat ambiental a Catalunya i Espanya: situació i propostes”. Organitzada a Barcelona per la Plataforma per una Fiscalitat Justa. Min 1:51:00.

Desembre 2015 | Ignasi Puig (ENT) en el marc del projecte ENTITLE. Ponència “Research for policy assessment in consultancies”. Universitat Autònoma de Barcelona.

Setembre 2014 | Ignasi Puig (ENT) a la Jornada de la UNED “Reforma fiscal ecológica, crecimiento y empleo en el contexto del debate sobre la reforma fiscal”. Ponència “Propuestas para una reforma de la fiscalidad de la energía en España”. Madrid.

Juny 2014 | Compareixença d’Ignasi Puig (ENT) al Parlament de Catalunya sobre el “Projecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera”

Juny 2012 | Ignasi Puig (ENT) als cursos d’estiu de la UPV. Curs “¿Cómo avanzar hacia la reducción y reciclaje de residus urbanos? Una propuesta de instrumentos económicos”. Vitòria.

Octubre 2011 | Compareixença de Miquel Ortega (Fundació ENT) al Parlament Europeu com a ponent al comitè de pesca del Parlament Europeu a l’audiència pública titulada: “Com millorar la viabilitat socioeconòmica i trobar solucions pels petits pescadors i pescadors costaners en el context de la reforma de la Política Pesquera Comuna”. Brussel·les.

Residus
Economia i medi ambient
Energia i canvi climàtic
Ecologia política
Medi marí