Skip to main content

Pablo Pellicer García | Fundació ENT

Finalitza aquest mes de novembre del 2021 amb el regust amarg d’una COP26 els acords del qual se situen lluny de les recomanacions científiques, fent cada vegada més difícil no sobrepassar el límit de +1,5ºC per a final de segle. Com a rerefons, a l’Estat espanyol vèiem com, a l’octubre, ALIENTE convocava una manifestació multitudinària sota el lema “Renovables sí, però no així”[1]. De nou, la “Iberia buidada”[2] es feia sentir davant una altra onada especulativa al territori; aquesta vegada, relacionada amb els no tan verds macroprojectes eòlics i fotovoltaics.

Vivim un autèntic boom de les energies renovables als territoris rurals, on l’energia que realment necessitem importa poc davant d’una perspectiva de lucre privat que atrau fons d’inversió de tot el planeta[3]. Com a resposta, les demandes d’ALIENTE són clares: una millor planificació territorial, que tingui en compte la biodiversitat i potenciï l’autoconsum i les comunitats energètiques[4].

Tanmateix, per repensar el model energètic també cal debatre sobre les nostres interaccions socioeconòmiques. Així, Ecologistes en Acció[5] alerta d’increments del 21% en les emissions de gasos d’efecte hivernacle per a la propera dècada, en el cas de seguir amb el mateix model laboral i productiu. Aquest és lineal i entrópic[6], amb una alta demanda energètica (transport de materials i de persones, energia per a la producció, etc.) i queda manifestament obsolet davant dels reptes socioambientals que hem d’afrontar. Així doncs, reduir el consum energètic a la feina és fonamental.

Per això, Greenpeace assenyala el teletreball com un nou paradigma sota el qual estalviar les emissions derivades del transport. Malgrat els seus beneficis ambientals, aquesta opció no és extensible a la majoria de les feines a l’Estat espanyol[7]. En aquest context, pren força el debat sobre la jornada laboral.

Actualment, comptem amb una jornada diària de 8 hores que es va legislar per primera vegada a l’àmbit estatal el 1919[8]. Tot i que la jornada anual als Estats del Nord Global s’ha reduït al voltant del 20% en el període 1930-2012, la productivitat d’aquestes economies (mesures pel PIB) s’ha multiplicat per 4 o 5[9]. En altres paraules, hi ha un desacoblament entre productivitat i reducció de la jornada laboral. És més, actualment s’observa una gens menyspreable tendència a allargar les hores de treball per sobre de la jornada legal[10].

Així, sota el lema “Treballar menys per viure millor”[11], Ecologistes en Acció incideix en la necessitat de debatre sobre la nostra jornada laboral, on una reducció del 25% podria reduir la petjada ecològica en un 30%, la petjada de carboni un 36,6% i les emissions de GEH en un 10,5%. I és que la reducció de la jornada laboral podria ser un primer pas, fonamental, per incentivar la feina (treballar menys per treballar totes) i per redissenyar el model productiu que tenim.

Un redisseny de l’estructura productiva laboral que podria atorgar un pes més gran a les economies locals i a la producció sostenible d’aliments; és a dir, una alternativa revitalitzadora per a aquests territoris de la “Iberia buidada” on actualment es projecten quilòmetres de monocultius energètics. Així mateix, disposar de més temps per viure permet plantejar escenaris en què els treballs de cura, majoritàriament no remunerats i assumits per dones, es visibilitzin i es reparteixin de manera equitativa entre les persones. En definitiva, una economia que posi les persones i el medi al centre. Potser, així, “les de la triple jornada”[12] puguin tenir, per fi, un respir.

—-

[1] https://aliente.org/manifestacion-16oct

[2] https://ethic.es/2021/09/iberia-vaciada/

[3] https://www.elsaltodiario.com/energias-renovables/central-electrica-eolica-fotovoltaica-llamada-espana-vaciada-macroproyectos

[4] https://aliente.org/manifiesto

[5] https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/12/informe-escenarios-de-trabajo-WEB.pdf

[6] https://www.carrodecombate.com/2021/04/15/joan-martinez-alier-la-economia-industrial-es-entropica-no-es-circular-y-es-cada-vez-mas-entropica/

[7] https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/informe-teletrabajo-GP-2.pdf

[8] https://www.eldiario.es/catalunya/huelga-canadiense-consiguio-jornada-laboral_1_1723723.html

[10] https://www.publico.es/economia/horas-extra-no-pagadas-espana.html

[11] https://www.ecologistasenaccion.org/168274/trabajar-menos-para-trabajar-todas-y-decrecer-mejor/

[12] https://ent.cat/i-les-de-la-triple-jornada-que/

Foto: Manifestación de ALIENTE el 16 de octubre de 2021, Madrid. Autor: Pablo Pellicer García