Els principals resultats del projecte BIOCIRCULARCITIES (BCC) es van presentar a tres esdeveniments finals locals: el 8 de juny a Pazardzhik (Bulgària), el 14 de juny a Barcelona i el 15 de juny a Nàpols, amb la participació d’entre 20 i 40 actors locals de la zona.

Després d’una presentació de la visió del projecte, es van discutir els resultats sobre les principals barreres i oportunitats per a una bioeconomia circular i el desenvolupament ambiental i econòmic (LCA, LCC) de les cadenes de recuperació analitzades. Durant els esdeveniments, ponents convidats i socis del projecte van intercanviar punts de vista a taules rodones sobre els respectius casos d’estudi locals sobre residus forestals a la Província de Pazardzhik (PP), bioresidus municipals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i residus agroindustrials a l’Àrea Metropolitana de la Ciutat de Nàpols (MCN).

El consorci BIOCIRCULARCITIES està format per 8 socis ubicats a sis països europeus: Espanya, Itàlia, Bèlgica, Luxemburg, Estònia i Bulgària. A més de la Fundació ENT, els socis són actors complementaris que representen els sectors públic, industrial, de recerca i socioeconòmic: dues administracions públiques locals (CMNA i AMB), una associació local sense ànim de lucre (REAP), una institució pública de investigació (ENEA), una organització de recerca i tecnologia (LIST), una organització internacional sense ànim de lucre (ACR+) i una PIME internacional (CE).