Aquest article investiga la introducció de sistemes de pagament per generació (PxG) en la gestió de residus, en relació amb iniciatives de base que promouen processos participatius en les comunitats locals, abordant diversos aspectes relacionats amb la justícia ambiental i el decreixement. En la mesura que en presència de sistemes de PxG les taxes augmenten en proporció als residus generats, l’article explora i avalua l’impacte socioeconòmic d’aquests sistemes a nivell local, analitzant dades i informació recollides en quatre municipis espanyols. Els resultats indiquen que els sistemes de PxG poden proporcionar un sistema de pagament més equilibrat per als residents i ajudar a reduir els comportaments associats amb pràctiques il·legals i incorrectes. A més, la recerca proporciona evidència empírica de la importància de les iniciatives de base en l’augment de la consciència mediambiental entre els ciutadans, amb l’objectiu de facilitar el canvi cap a pràctiques més sostenibles dins de les comunitats locals. Les conclusions recollides en aquest estudi ofereixen idees valuoses als responsables polítics locals i nacionals pel que fa al disseny i implantació de sistemes de PxG en els serveis de gestió de residus.

autoria

Ignasi Puig Ventosa | Maria Calaf Forn | Gabriel Weber

data

2018

publicació

Ecological Economics

referència bibliogràfica

Weber,G., Cabras, I., Calaf, M., Puig, I., D’Alisa, G. (2019) Promoting Waste Degrowth and Environmental Justice at a Local Level: The Case of Unit-Pricing Schemes in Spain. Ecological Economics, 156: 306-317.