Aquest projecte s’elaborà per encàrrec de l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú), amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya. L’estudi tenia com a objectiu reduir els residus generats a l’Hospital, un tipus d’equipament que en el nostre país -no en d’altres- no havia estat fins al moment objecte d’iniciatives significatives de prevenció de residus.

El projecte s’estructurava en tres fases. En la primera es va fer una caracterització dels residus produïts a l’hospital i de la gestió de cada un d’ells. Partint d’aquesta diagnosi inicial, s’elaborà un llistat de propostes concretes de reducció de residus a implementar durant la segona fase i la definició d’indicadors per al seguiment de les accions proposades. La segona fase consistia en la implementació de les mesures proposades durant un període de prova de tres mesos, amb la realització de xerrades informatives al personal de l’Hospital i la difusió de material comunicatiu del projecte en les diferents dependències del centre. En la tercera fase es va fer una avaluació dels resultats de les actuacions mitjançant l’ús d’indicadors de seguiment.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2008[/data]

Este proyecto se elaboró por encargo del Hospital Comarcal Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú), con el apoyo de la Agència de Residus de Catalunya. El estudio tenía como objetivo reducir los residuos generados en el Hospital, un tipo de equipamiento que en nuestro país -no en otros- no ha sido hasta el momento objeto de iniciativas significativas de prevención de residuos.

Se estructuró en tres fases. En la primera, se hizo una caracterización de los residuos producidos en el hospital y de la gestión de cada uno de ellos. Partiendo de esta diagnosis inicial, se elaboró un listado de propuestas concretas de reducción de residuos a implementar durante la segunda fase y la definición de indicadores para el seguimiento de las acciones propuestas. La segunda fase consistía en la implementación de las medidas propuestas durante un periodo de prueba de tres meses, con la realización de charlas informativas al personal del hospital y la difusión de material comunicativo del proyecto en las diferentes dependencias del centro. En la tercera fase se hizo una evaluación de los resultados de las actuaciones mediante indicadores de seguimiento.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Hospital Comarcal Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú)[/client_es]This project was commissioned by the “Sant Antoni Abat” Regional Hospital (Vilanova i la Geltrú, Barcelona), with the support of the Waste Agency of Catalonia (ARC).

The project aimed to reduce the waste generated in the hospital, with the exception of medical waste (which were out of the scope of the project). Hospitals in Spain had not been so far the subject of similar waste prevention projects.

The tasks were structured in three phases. The first one consisted in a characterization of the waste produced at the hospital and of the current management of each subfraction. From this diagnosis, a number of concrete proposals to reduce waste were prepared, along with a definition of indicators to monitor them. The second phase involved the implementation of the proposed measures for a trial period of three months, conducting information sessions to hospital staff and dissemination of communication material of the project in the various departments of the centre. In the third phase, an evaluation of the results according to the previously selected indicators was undertaken.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2008[/data_e]
[client_en]Hospital Comarcal Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú)[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Hospital Comarcal Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú)