El gener del 2002 Torrelles de Llobregat (Barcelona) va implantar una taxa d’escombraries pionera a l’Estat espanyol. Els ciutadans i establiments comercials paguen segons la generació efectiva de residus que produeixen. L’Ajuntament ha implantat una recollida porta a porta en la que en dies diferents es recullen les diferents fraccions de les escombraries. Per a la recollida de la fracció inorgànica de les deixalles l’Ajuntament ha estandarditzat unes bosses especials que es distribueixen en comerços col·laboradors i que porten incorporat en el seu preu la taxa d’escombraries. Així, a més bosses utilitzades més es paga de taxa, sent un sistema més just, transparent i incentivador de la reducció i el reciclatge, ja que per a la resta de fraccions importants (orgànica, paper i vidre) no es paga. L’ús d’aquestes bosses és obligatori, per tant, les bosses d’escombraries no estandarditzades no es recullen.

Pel que fa als grans generadors de fracció orgànica, addicionalment, paguen segons la mida i periodicitat de recollida d’un contenidor que els cedeix l’Ajuntament per al seu ús exclusiu.

Amb el nou sistema s’espera arribar al 75% de recuperació de les deixalles i progressar sensiblement en l’àmbit de la reducció de residus.

autoria

Ignasi Puig

data

2002

publicació

Equipamiento y Servicios Municipales

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2002) Pago por generación de residuos municipales en Torrelles de Llobregat. Equipamiento y Servicios Municipales, 104: 20-29.