L’augment en la producció de residus experimentat en els darrers anys és conseqüència de l’aparició d’una gran quantitat de productes nous, de vida curta i que ben aviat queden obsolets. És el que es coneix com la cultura de l’usar i llençar: quan un producte ja no ens fa servei, o en volem un de més nou, simplement el llencem. Molts d’aquests productes estan en bon estat i poden ser aprofitats per algú altre. Però el ciutadà disposa de pocs canals per donar sortida a aquests productes de segona mà.

L’Ajuntament de Sitges va encarregar a ENT Environment and Management, amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya, el projecte de “Mercats de segona mà i ús compartit de productes”, amb l’objectiu d’establir mecanismes que permetin la millora en la quantitat d’ús de determinats productes, evitant la multiplicació de productes amb un ús escàs durant la seva vida útil.

El projecte constava de dos eixos de treball interrelacionats, que tenen lloc en dos àmbits “físics” diferents. En primer lloc es va crear el mercat virtual d’intercanvi, un espai web dedicat a l’intercanvi de productes, sense opció de venda. En segon lloc es va organitzar un mercat al carrer, editat periòdicament en el mateix espai públic (la Plaça Catalunya), destinat a la venda i a l’intercanvi de productes de segona mà. ENT coordinà l’edició de 4 mercats durant l’any 2008. El nombre de parades s’incrementà progressivament del 1r al 4t mercat, passant de les 80 parades del primer a les quasi 200 en el darrer. El principal sistema de canvi és la venda de productes, quedant l’intercanvi i l’obsequi en segon terme. En el quart mercat el volum de productes venuts, intercanviats o regalats es va situar al voltant de les 5.000 unitats. El projecte ha tingut continuïtat, i ara és l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament qui se n’encarrega.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2008[/data]

El incremento en la producción de residuos experimentado en los últimos años es consecuencia de la aparición de una gran cantidad de productos nuevos, de vida corta y que pronto quedan obsoletos. Es lo que se conoce como la cultura del usar y tirar: cuando un producto ya no nos sirve, o queremos uno más nuevo, o simplemente lo tiramos. Muchos de estos productos están en buen estado y pueden ser aprovechables para alguien. Pero el ciudadano dispone de pocos canales para dar salida a estos productos de segunda mano.

El ayuntamiento de Sitges encargó a ENT Environment and Management, con el soporte económico de la Agència de Residus de Catalunya, el proyecto de “Mercados de segunda mano y de uso compartido de productos”, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan la mejora en la cantidad de uso de determinados productos, evitando la multiplicación de productos con un uso escaso durante su vida útil.

El proyecto constaba de dos ejes de trabajo interrelacionados, que tienen lugar en dos ámbitos físicos diferentes. En primer lugar, se creó el mercado virtual de intercambio, un espacio web dedicado al intercambio de productos, sin opción de venta. En segundo lugar, se organizó un mercado en la calle, editado periódicamente en el mismo espacio público (la Plaça Catalunya), destinado a la venta y al intercambio de productos de segunda mano. ENT coordinó la edición de 4 mercados durante el año 2008. El número de paradas se incrementó progresivamente del primero al cuarto mercado, pasando de las 80 paradas del primero a las casi 200 en el último. El principal sistema de cambio es la venta de productos, quedando el intercambio y obsequio en segundo término. En el cuarto mercado el volumen de productos vendidos, intercambiados o regalados se situó alrededor de las 5.000 unidades. El proyecto ha tenido continuidad, y ahora es el área de Promoción Económica del Ayuntamiento quien se encarga.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Ayuntamiento de Sitges[/client_es]In 2008 ENT advised the Municipality of Sitges in the creation and consolidation of a stable second hand market and sharing of products. The project aimed to organize the first 4 markets, and it also launched a website for the exchange and sharing of products. The project also included advice to regulate the markets (through municipal ordinances) and the evaluation of the four editions of the markets.

The markets were highly successful and once the project finalized the Council decided to continue celebrating them regularly (quarterly).

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2008[/data_en]
[client_en]Sitges City Council[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Ajuntament de Sitges