Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Models de gestió de residus en illes i en zones rurals aïllades
| Projectes

Un 23% de la població espanyola viu en zones rurals (12 de les 17 Comunitats Autònomes es poden classificar com rurals) i un 6,9% viu en illes. Algunes zones rurals presenten característiques que les converteixen en zones aïllades, com per exemple la llunyania a les plantes de gestió de residus o la dificultat d’accés en certes èpoques de l’any.

Entre maig de 2010 i maig de 2011 ENT va dur a terme un estudi per encàrrec del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que tenia per finalitat diagnosticar la generació i la gestió actual dels residus a les illes i zones rurals aïllades espanyoles, fer una recerca i anàlisi en profunditat de diversos casos d’estudi internacionals de gestió de residus en aquests contextos i formular propostes d’actuació per al territori espanyol.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2011
Client
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Accés a l’estudi