Aquest document té com a objectiu descriure i comparar els diferents impostos sobre l’abocament i la incineració de residus existents a l’estat espanyol. Es presenten les seves principals característiques i s’analitza la recaptació atribuïble a cadascun i als diferents tipus de contribuents des que entraren en vigor. Així mateix, a partir de l’anàlisi de l’evolució de la generació de residus i de les quantitats afectades pels impostos, des d’abans de la seva aprovació fins a l’actualitat, es tracta d’analitzar la seva efectivitat. L’absència important d’informació, la concurrència d’altres polítiques a favor de la reducció i del reciclatge de residus i l’efecte de la crisi econòmica han dificultat la identificació de la incidència dels impostos.

autoria

Ignasi Puig

data

2012

publicació

Crónica Tributaria

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., González A.C. (2012) Los impuestos sobre el vertido y la incineración de residuos en España. Crónica Tributaria, 143: 155-184.