Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Los impuestos sobre el vertido y la incineración de residuos en España
| | Publicacions| 24/11/2012

Aquest document té com a objectiu descriure i comparar els diferents impostos sobre l’abocament i la incineració de residus existents a l’estat espanyol. Es presenten les seves principals característiques i s’analitza la recaptació atribuïble a cadascun i als diferents tipus de contribuents des que entraren en vigor. Així mateix, a partir de l’anàlisi de l’evolució de la generació de residus i de les quantitats afectades pels impostos, des d’abans de la seva aprovació fins a l’actualitat, es tracta d’analitzar la seva efectivitat. L’absència important d’informació, la concurrència d’altres polítiques a favor de la reducció i del reciclatge de residus i l’efecte de la crisi econòmica han dificultat la identificació de la incidència dels impostos.

Data
2012
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I., González A.C. (2012). Los impuestos sobre el vertido y la incineración de residuos en España. Crónica Tributaria, 143, p. 155-184.
Accés a l’article