L’Agència de Residus de Catalunya encarregà a ENT el llibre “Accions de prevenció de residus municipals promogudes pels ens locals a Catalunya i a Europa”.

Les parts I i III consistien en una traducció del llibre “Voluntary actions supported by local authorities to encourage waste prevention in Europe” editat per l’Associació de Ciutats i Regions pel Reciclatge (ACR+). Aquestes parts recollien bàsicament casos d’estudi sobre polítiques locals de reducció de residus. La part II dedicada a possibilitats d’actuació dels Ens Locals catalans en l’àmbit de la prevenció de residus, va ser redactada per ENT.

El llibre fou presentat a la 3a Jornada de Prevenció de Residus, el 24 de novembre de 2005.

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Agència de Residus de Catalunya