L’Agència de Residus de Catalunya encarregà a ENT el llibre “Accions de prevenció de residus municipals promogudes pels ens locals a Catalunya i a Europa”.

Les parts I i III consistien en una traducció del llibre “Voluntary actions supported by local authorities to encourage waste prevention in Europe” editat per l’Associació de Ciutats i Regions pel Reciclatge (ACR+). Aquestes parts recollien bàsicament casos d’estudi sobre polítiques locals de reducció de residus. La part II dedicada a possibilitats d’actuació dels Ens Locals catalans en l’àmbit de la prevenció de residus, va ser redactada per ENT.

El llibre fou presentat a la 3a Jornada de Prevenció de Residus, el 24 de novembre de 2005.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2005[/data]


[link]Enllaç[/link]La Agència de Residus de Catalunya encargó a ENT el libro “Accions de prevenció de residus municipals promogudes pels ens locals a Catalunya i a Europa” (Acciones de prevención de residuos municipales promovidas por los entes locales en Cataluña y en Europa).

Las partes I y III consistían en una traducción del libro “Voluntary actions supported by local authorities to encourage waste prevention in Europe” editado por la Asociación de Ciudades y Regiones por el Reciclaje (ACR+). Estas partes recogían básicamente casos de estudio sobre políticas locales de reducción de residuos. La parte II, sobre posibilidades de actuación de los Entes Locales catalanes en el ámbito de la prevención de residuos, fue redactada por ENT.

El libro fue presentado en la 3a Jornada de Prevención de Residuos, el 24 de noviembre de 2005.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[client_es]Agència de Residus de Catalunya[/client_es]
[link]Enlace[/link]The Agència de Residus de Catalunya commissioned ENT the book “Accions de prevenció de residus municipals promogudes pels ens locals a Catalunya i Europa” (Prevention actions in municipal waste promoted by local authorities in Catalonia and Europe) .

Parts I and III consisted of a translation of the book “Voluntary actions supported by Local Authorities to Encourage waste prevention in Europe” published by the Association of Cities and Regions for Recycling (ACR +). These parts basically collected case studies on local waste reduction policies. Part II, on possible actions of Catalan in the field of waste prevention Local Authorities, was drafted by ENT.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2005[/data_en]


[link]Link[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Agència de Residus de Catalunya