Skip to main content

L’article resumeix l’estudi realitzat per ENT “Anàlisi de la incidència dels impropis de la FORM sobre la qualitat del compost de les plantes de compostatge de Catalunya”, prenent com a referència el període 2010-2014, a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).
Un dels principals resultats constata l’efecte negatiu de la presència d’impropis, d’una forma general o en relació a impropis específics (p.e. impropis especials o bosses de plàstic), sobre la qualitat del compost, mesurada a partir d’indicadors com la presència de metalls pesants, la conductivitat elèctrica i el test d’autocalentament. L’article conclou que cal promoure una millora en la gestió de la FORM a partir de models de recollida que incideixin més sobre la reducció de la presència d’impropis. Igualment, suggereix la necessitat de millorar el coneixement de l’efecte dels impropis i d’altres característiques del procés de tractament de la FORM sobre la qualitat del compost.

autoria

Luís Campos | Ignasi Puig

data

2017

publicació

RETEMA

referència bibliogràfica

Campos Rodrigues, L., Puig, I., García, A., Guerrero, T., López, M., Martínez, F. X. (2017) Incidencia de los impropios sobre la calidad del compost producido en las plantas de Cataluña. RETEMA, 197, 48-54.