L’Ajuntament de Solsona ha encarregat a ENT diverses tasques relacionades amb la preparació prèvia de la implantació d’un model de recollida porta a porta al municipi. D’una banda, la identificació de solucions de recollida pels blocs plurifamiliars i l’inici de sessions de participació a nivell domèstic, i de l’altra la redacció de l’ordenança municipal per la recollida de residus, com a marc normatiu per la realització del servei de recollida i la redacció dels plecs tècnics, econòmics i administratius per la contractació del nou servei de recollida dels residus de Solsona.

autoria

ENT environment & management

data

2019

client

Ajuntament de Solsona