Ignasi Puig (ENT) ha participat en el Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA) que se celebra del 28 de novembre a l’1 de desembre a Madrid organitzat per la Fundació Conama.

El congrés ha reunit a més de 7.000 participants procedents de diferents administracions públiques, empreses i entitats socials, amb més de 400 entitats. Ignasi Puig ha participat com a ponent en nombroses sessions centrades en les taxes de residus, en mecanismes de finançament de la biodiversitat, i en la imposició en matèria de residus domèstics i abocaments.  Aquí podeu trobar les seves tres presentacions:

Apart de ser ponent en tres sessions, Ignasi Puig també moderarà dues taules de debat. Finalment, presentarà una comunicació tècnica sobre el projecte LIFE-EWAS (en el qual participa ENT) titulada “Diseño de un sistema eficiente de recogida de residuos que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero”.