L’informe pretén proporcionar a les autoritats locals, especialment en un context d’alta densitat, més informació sobre aquests sistemes i descriure els passos bàsics necessaris per a la seva implementació. L’informe conté informació detallada de les tecnologies presents al mercat, rangs de costos unitaris, els aspectes a tenir en compte per assolir els objectius de recollida selectiva i reciclatge europeus, així com també set casos d’estudi a nivell català, estatal i internacional.

Aquest informe es va preparar originalment en el marc del projecte europeu “Circular Design. Learning for Innovative Design for Sustainability” (març-juny de 2018) coordinat per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) sota la supervisió de l’ENT i posteriorment finalitzat i completat per ENT.

autoria

Maria Calaf | Ignasi Puig

data

2019

publicació

ENT environment & management

referència bibliogràfica

Saleh, D., Salova, M., Bulbena, B., Loderus, T., Calaf, M., Puig, I. (2019) Identificació dels usuaris en la recollida de residus municipals en contextos en alta densitat de població. ENT environment & management.