Aquest projecte fou encarregat per l’Agència de Residus de Catalunya i va consistir en l’actualització de la “Guia d’implantació i gestió de deixalleries”. Es tracta del principal manual de referència per a gestors de deixalleries, amb un contingut molt pràctic. Es va fer una revisió i actualització de la versió original de l’any 1999.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]


[link]Enllaç[/link]Este proyecto fue encargado por la Agència de Residus de Catalunya y consistió en la actualización de la “Guia d’implantació i gestió de deixalleries” (Guía de implantación y gestión de puntos limpios). Se trata del principal manual de referencia en Cataluña para gestores de puntos limpios, con un contenido muy práctico. La versión original fue realizada en 1999 y el proyecto consistió en una revisión y puesta al día a las nuevas realidades de 2006.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[client_es]Agència de Residus de Catalunya[/client_es]
[link]Enlace[/link]This project was commissioned by the Waste Agency of Catalonia (ARC) and consisted of updating the “Guide on implementation and management of recycling centres”. This is the main reference handbook for managers of recycling centres in Catalonia, with a very practical content. The original version was published in 1999, and the project was a review and updating to the new situation of 2006.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2006[/data_en]
[client_en]Agència de Residus de Catalunya[/client_en]
[link]Link[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Agència de Residus de Catalunya